Kenmerken van leeftijdsklassenbeheer

Het belangrijkste kenmerk van leeftijdsklassenbeheer is het streven naar een gelijkmatige leeftijdsverdeling. De Franse term voor leeftijdsklassenbeheer, “futaie régulière”, maakt dit onmiddellijk duidelijk. Om dit te bereiken wordt het bosbedrijf voortdurend gespiegeld aan het theoretische ideaalbos dat het normaalbos genoemd wordt.

Aangezien ieder jaar de leeftijdsverdeling en oppervlakteverdeling hetzelfde zijn en in dit ideaalplaatje ieder jaar evenveel gedund, gekapt, geplant en verzorgd moet worden, is zowel de oogst als de werkvoorraad – in theorie – ieder jaar precies hetzelfde.

Het reguliere beheer in dit bos volgt voor iedere opstand - na de verjonging - veelal het getoonde schema. Een fase van volumeopbouw van de opstand, waarin zo nodig in het begin nog verzorgende ingrepen worden gedaan, wordt na enkele tientallen jaren gevolgd door de dunningsfase. Aan het eind van de omloop wordt de opstand in zijn geheel verjongd. Dankzij de vlaktegewijze werkwijze volgen typen werkzaamheden zich gedurende de omloop op, de hele eenheid van beheer bevindt zich immers in dezelfde ontwikkelingsfase.

Leeftijdsklassenbos van fijnspar in de Ardennen. Duidelijk zichtbaar is de afwisseling van opstanden van verschillende leeftijden.
Leeftijdsklassenbos van fijnspar in de Ardennen. Duidelijk zichtbaar is de afwisseling van opstanden van verschillende leeftijden. (Etiënne Thomassen)
Ontwikkeling van een opstand in een leeftijdsklassenbedrijf (naar Bastien 2001)
Ontwikkeling van een opstand in een leeftijdsklassenbedrijf (Praktijkboek Bosbeheer (naar Bastien 2001))

Andere beheerbenaderingen

Lectuur

Jansen, J., Boosten M., Cassaert, M., Cornelis, J., Thomassen, E., Winnock, M. (2018). Praktijkboek Bosbeheer. Uitgave van Inverde (Vlaanderen) en Stichting Probos (Nederland).