Typische bosbeelden bij leeftijdsklassenbeheer

Het klassieke bosbeeld bestaat uit eenvormige, gelijkjarige en ongemengde opstanden die elkaar in leeftijd en soort afwisselen met hier en daar een open ruimte voor aanplant. Uiteraard is het werken met monoculturen of gelijkjarige opstanden geen vereiste in deze benadering en kan met gemengde aanplant of natuurlijke verjonging gewerkt worden en kunnen bomen en boomgroepen gespaard worden bij verjongingskap.

Leeftijdsklassenbos van fijnspar in de Ardennen. Duidelijk zichtbaar is de afwisseling van opstanden van verschillende leeftijden.
Leeftijdsklassenbos van fijnspar in de Ardennen. Duidelijk zichtbaar is de afwisseling van opstanden van verschillende leeftijden. (Etiënne Thomassen)

Andere beheerbenaderingen

Lectuur

Jansen, J., Boosten M., Cassaert, M., Cornelis, J., Thomassen, E., Winnock, M. (2018). Praktijkboek Bosbeheer. Uitgave van Inverde (Vlaanderen) en Stichting Probos (Nederland).