Doel van leeftijdsklassenbeheer

Het primaire doel van het leeftijdsklassenbos is duurzame productie van hout bij een evenwichtige arbeids- en investeringsinzet. Het voortdurend verzorgen van andere bosfuncties (ecologische en sociale functies) op het niveau van het bosbedrijf is van ondergeschikt belang.

Leeftijdsklassenbos van fijnspar in de Ardennen. Duidelijk zichtbaar is de afwisseling van opstanden van verschillende leeftijden.
Leeftijdsklassenbos van fijnspar in de Ardennen. Duidelijk zichtbaar is de afwisseling van opstanden van verschillende leeftijden. (Etiënne Thomassen)

Andere beheerbenaderingen

Lectuur

Jansen, J., Boosten M., Cassaert, M., Cornelis, J., Thomassen, E., Winnock, M. (2018). Praktijkboek Bosbeheer. Uitgave van Inverde (Vlaanderen) en Stichting Probos (Nederland).