Kaalslag

The full sunlight method of regeneration…

Definitie: 

Bij een kaalslag of kaalkap worden alle bomen van een bosbestand ineens gekapt en afgevoerd. Hierdoor ontstaat er een lege kapvlakte van enkele hectaren waar het koele bos plots verandert in een zongeblakerde vlakte.