Bostypes van Vlaanderen

Hoewel Vlaanderen niet zo groot is zijn er toch heel wat verschillende types van bossen. Zo vind je langs de Schelde hier en daar nog Wilgenvloedbossen die overstromen met hoogtij. Op voedselrijke natte plaatsen staan Elzenbroekbossen en wat droger maar nog steeds vochtig vind je de Essen-Elzenbossen. Ook hebben we nog prachtige oude bossen met dikke eiken en beuken. Op wat voedselrijkere bodem groeien Essen-Eikenbossen. Is de bodem iets voedselarmer en wat zuurder dan zie je Eiken-Beukenbossen. Op de voedselarme zandgronden in de Kempen staan jonge Dennen-Eikenbossen. Hieronder vind je een overzicht van de bostypes in Vlaanderen zoals verschenen in het boek: Bosplantengemeenschappen in Vlaanderen.

Klik op bovenstaande figuur om de verschillende bostypes te ontdekken. Andere bostypes die niet in het schema hierboven staan zijn:

Dit bostype is in de kustduinen gelegen. Typische soorten zijn dan ook soorten van kalkhoudend zand zoals Veldhondstong, Gewone ossentong, Duindoorn en Wilde liguster. Het zijn jonge bossen die soms zijn ingeplant met Cultuurpopulier of Zwarte den. Gewone esdoorn en Grauwe abeel zijn de boomsoorten die op termijn de boomlaag gaan bepalen. Let op in de duinen komen ook andere bostypes voor zoals bv. Essen-Elzenbossen of Iepen-Essenbossen.

Het Esdoornen-Essenbos is een bostype dat van droge hellingen met een kalksteensubstraat. Dit biotoop is uiterst zeldzaam in Vlaanderen en vinden we alleen op de Sint-Pietersberg te Riemst en op enkele plaatsen in de Voerstreek. Tot de jaren 60 van vorige eeuw waren dit hakhout bossen. Nu dit beheer is gestopt is er een dominantie van Klimop en Bosrank. Kenmerkende soorten zijn nu Rode kamperfoelie, Kruisbes en Lievevrouwebedstro. Van de orchideeënrijke variant die onder het vroegere hakhoutbos stond blijft nu bijna niets meer over.