Bosdynamiek en successie

Geen twee bossen zijn ooit hetzelfde. Bomen groeien continu, dieren bewegen zich door het bos en soms treedt er verstoring op zoals windval, waarna zich weer andere organismen kunnen vestigen. Verandering is een belangrijke sturende kracht van het bosecosysteem. Dit proces heet bosontwikkeling of bosdynamiek. Als er specifiek bedoeld wordt dat verschillende (boom)soorten elkaar in de tijd opvolgen volgens een bepaalde volgorde, spreken we over successie. Door het optreden van verschillende vormen van verstoring op verschillende tijdstippen ontstaat er op landschapsschaal een gemengd en ongelijkvormig bos. Op kleinere schaal, bijvoorbeeld in een verjongingsgat, kan het bos echter homogeen en gelijkvormig zijn door de sterke interne bosdynamiek na een verstoring.