Correct meten van de hoogte van bomen

In onderstaande animatie leer je op 2 manieren de hoogte van een boom te meten. 

Het houthakkerskruis kan ierdereen op elk moment maken met 2 rechte stokjes, takjes, ... van gelijke lengte. De Suunto daarentegen moet je aanschaffen (vanaf 150€, google 'suunto clinometer' of kijk op www.grube.de(opent nieuw venster) , https://www.contactforestier.be(opent nieuw venster), ...) of tijdens een volgende praktijkgelegenheid uittesten. 

Suunto hoogtemeter (inverde, Wim Massant)
positie waarop boomhoogte gemeten wordt (Martin Winnock, inverde)

Enkele aandachtspunten nog i.v.m. hoogtemeting:

  • Ga om te meten op een afstand tot de boom staan die ongeveer even groot is als de boom hoog is. Als de afstand kleiner is en je te dicht onder de boomkruin staat, gaat de meetfout te groot zijn. Door de afstand groot genoeg te maken, blijft de foutmarge beperkt omdat je beter op de top kunt mikken. Zeker van toepassing als de boom een brede kroon heeft. In dit geval kan de totale hoogte gemakkelijk worden onderschat doordat je met je vizier op een lagere tak mikt (omdat je top moeilijk kan zien). Ga dus op voldoende afstand staan, meet desnoods meerdere keren tvanuit verschillende posities.
  • bij sterke hellingen (>4°):  probeer om meetfouten en afwijkingen te vermijden en omslachtige correcties te moeten doorvoeren op dezelfde hoogtelijn als de boom te gaan staan. Dit wil zeggen dat jouw voeten zich op gelijke hoogte als de stamvoet ten opzichte van zeeniveau moeten bevinden.