De verschillende etappes van bosexploitatie

De voorbereiding

Het voorbereiden van de oogstmaatregel gebeurt door de bosbeheerder:

  • Bereikbaarheid van de percelen, ontsluiting door boswegen
  • Beoordelen van de terreingesteldheid
  • Opzoeken, markeren of aanleggen van vaste ruimingspistes
  • Markeren van bomen die moeten gekapt worden, cubering bij verkoop op stam
  • Bepalen van randvoorwaarden voor exploitatie (op stam: verkoopvoorwaarden)

De uitvoering

Het uitvoeren van de exploitatie gebeurt door gespecialiseerde werkkrachten. De verschillende deelprocessen van de exploitatie worden met vaktermen benoemd: