Exploitatiemethoden

Exploitatiemethoden zijn de min of meer vaste werkwijzen waarbij hout met bepaalde machines en technieken geveld, opgewerkt en geruimd wordt. De exploitatie of houtoogst bestaat uit een verzameling van deelprocessen, die start bij het voorbereiden van de oogstmaatregel en eindigt bij het hout dat klaar ligt voor transport met de vrachtwagen.

Technisch gezien bestaan er heel veel mogelijkheden. Naargelang de exploitatiekost, de beschikbare technologie en de impact op het ecosysteem, kan een bepaalde exploitatiemethode de voorkeur genieten.

  Enkele exploitatiemethoden worden als ‘standaard’ beschouwd:

  • de volledig gemechaniseerde exploitatie van korthout met harvester en forwarder in middelzwaar naaldhout (korthoutmethode).
  • Bij de exploitatie van zwaar zaaghout in loofbossen is de standaard een motormanuele velling gevolgd door het uitslepen van langhout met een skidder (langhoutmethode).
  • In populierenbossen gebeurt het ondersteunen van het motormanueel vellen en opwerken dikwijls met een rupskraan. Aansluitend worden de stammen voorgeconcentreerd om ze dan met een skidder uit te slepen. Eventueel worden de takken en toppen met de rupskraan of met een forwarder op hopen gelegd.

  Verschillende indelingen

  Er bestaan verschillende criteria voor het opdelen van exploitatiemethoden. Enerzijds zijn er verschillende manieren van "houtoogst" (in de enge zin van het woord, als een activiteit waarbij bomen worden geveld en klaargemaakt voor afvoer). Anderzijds zijn er verschillende methodes voor het ruimen (verplaatsen) van het hout.