De Groenendaal sylvascoop

De Groenendaal Sylvascoop

De Groenendaal Sylvascoop (synoniem = marteloscoop) is een bosbouwkundige oefensite van één hectare waarin alle bomen zijn genummerd, in kaart gebracht en geregistreerd. Ook de economische (in euro) en ecologische waarde (in punten) van elke boom werden afzonderlijk ingeschat . Met behulp van een evaluatie- en simulatiesoftware kunnen bomen virtueel worden gekapt op basis van jouw oordeel. (marteloscoop is afgeleid van het Franse 'marteler', hetgeen 'hameren', 'blessen' of 'schalmen' betekent.)

. (Jakob Derks)

Als bosbeheerder krijg je in de sylvascoop persoonlijke feedback op jouw manier dunnen en beheren.

De sylvascoop bevindt zich in een ongelijkjarig gemengd bosbestand van eik en beuk. De leeftijd van de eiken varieert tussen 100 en 200 jaar; de beuken zijn tussen 0 en 150 jaar oud. Verder komen ook haagbeuk, lijsterbes, es en een enkele fijnspar en linde voor. Hieronder kun je op twee plekken in de marteloscoop een 360°-beleving ervaren.

 

klik hier

klik hier(opent nieuw venster)

De sylvascoop van Groenendaal werd gerealiseerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in het kader van en met financiële steun van het Integrate+ project van het European Forest Institute (EFI-CENT, Freiburg). Integrate+(opent nieuw venster) is een demonstratieproject gefinancierd door het Duitse Ministerie voor Voeding en Landbouw, met als doel een Europees netwerk van demo-sites uit te bouwen rond integratie van natuurbehoud in het bosbeheer. Het project liep van 2013 tot 2016 en had als doel partnernetwerken uit te bouwen van onderzoekers en beheerders, met nadruk op implementatie van geïntegreerd beheer en het uitwisselen van internationale ervaring rond dit onderwerp.