Boomsoort en groeiplaats

Een eenvoudige opdeling van groeiplaatsen in drie groepen kan als volgt: arme, rijke en vochtige groeiplaatsen. Voor elke groep kan je een aantal boomsoorten opsommen, die zich er het beste thuis voelen.

Link