Voorbeeldbossen QD-methode

Wil jij ook graag op terrein concrete voorbeelden zien van QD-bosbeheer? Ben jij ook van mening dat een beheermethode immers het best te begrijpen valt aan de hand van praktijkvoorbeelden in het bos? Op verscheidene locaties werden bospercelen volgens de QD-methode beheerd en nauwgezet opgevolgd. Zo kan de groeirespons goed ingeschat worden en wordt expertise opgebouwd met het toepassen van de QD-methode in onze regio. Zo vormen deze voorbeeldbossen een handig hulpmiddel bij de training van beheerders. En er volgen nog meer locaties, zowel in Zuid-Nederland als in Vlaanderen! Bovendien kun je op eigen initiatief ook een kijkje gaan nemen. Bij elk van de voorbeeldbossen vind je op onderstaande pagina's voldoende (beheer)informatie. Dat maakt een bezoekje meer dan waard!

Overzicht van de voorbeeldbossen: