Keuren van bosplantsoen

Kunstmatige of gefusioneerde bosverjonging begint bij het bestellen van bosplantsoen van goede fysieke en genetische kwaliteit. Zo wordt de basis gelegd voor gezonde bosecosystemen waar duurzaam, multifunctioneel bosbeheer mogelijk is, ook in het licht van de voorspelde klimaatwijziging.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en inverde hebben de handen in elkaar geslagen en een standaardprocedure voor keuring en levering van bosplantsoen uitgewerkt. Een uniforme, gestandaardiseerde methode geeft bosbeheerders duidelijke houvast bij het goed- of afkeuren van bosplantsoen. Een volgens deze methode geweigerd lot zou in elke andere boswachterij of bosbedrijf dus eveneens geweigerd moeten worden.

Alle details zijn te vinden in de opleidingsbrochure 'Keuren van bosplantsoen'. Kort samengevat verloopt de leveringsprocedure in vier fasen:

  1. controle op basis van de leveringsbon of de levering volledig en in overeenstemming is met de bestelling.
  2. controle of de documenten van de leverancier bij de goederen volledig en correct werden ingevuld en in overeenstemming zijn met de bestelling.
  3. controle van de geleverde loten en telling van het aantal bussels. De keurder legt ook de bussels opzij voor het uitvoeren van de statistische test.
  4. De keurder voert finaal de statistische test uit om de goede handelskwaliteit van de geleverde bosplanten te controleren. Hij/zij controleert het aantal planten per bussel en de eventuele aanwezigheid van planten die niet voldoen aan de gewenste fysieke kwaliteit. Alle planten van de steekproef worden getest op alle criteria.

De uitgebreide handleiding en bijhorende invulformulieren (i.e. bijlages) kunt u onderaan deze pagina in printvriendelijke versie downloaden. 

.

Na goedkeuring van het plantsoen kan overgegaan worden op de aanplant. De volgende pagina's helpen je verder op weg: