Stamtalvermindering

Steeds minder bomen?

Definitie: 

In een jong bos staan veel meer bomen dan in een oud bos. Dit is logisch omdat er gewoon meer kleine dan grote bomen op eenzelfde oppervlakte kunnen staan. Naarmate de bomen groeien, hebben ze meer plaats nodig. Door onderlinge concurrentie zullen de zwakste bomen afsterven en neemt het aantal bomen per hectare af: stamtalvermindering. Die vermindering blijft natuurlijk niet eeuwig doorgaan want op een bepaald moment breekt de periode van bosverjonging aan.