De Tessenderlo en Breda Sylvascopen

De Tessenderlo en Breda Sylvascopen

Een sylvascoop (ook wel marteloscoop genaamd) is een bosbouwkundige oefensite waarin alle bomen zijn genummerd, in kaart gebracht en geregistreerd. Ook de economische (in euro) en ecologische waarde (in punten) van elke boom werden afzonderlijk ingeschat . Met behulp van een evaluatie- en simulatiesoftware kunnen bomen virtueel worden gekapt op basis van jouw oordeel.

tessenderlo sylvascoop
. (Martin Winnock)

ALS BOSBEHEERDER KRIJG JE IN DE SYLVASCOOP PERSOONLIJKE FEEDBACK OP JOUW MANIER DUNNEN EN BEHEREN.

De sylvascoop in Breda (Nederland) is gelegen in het door Staatsbosbeheer beheerde Mastbos en bestaat uit 2 bosbestanden. Het ene bestand is eenvoudig te blessen (monocultuur van relatief jonge grove den). Het andere is wat lastiger te blessen (gemengd bos, oude dennen met berk, eik, Amerikaanse eik, jonge dennen). Beide zijn circa 1 ha groot. 

De sylvascoop van Tessenderlo (Vlaanderen) is gelegen in het domeinbos Gerhagen. Het is een 945 hectare groot bos en maakt deel uit van het grotere bos- en natuurcomplex Averbodeheide-Gerhagen-Schoterheide. Het beheer van de bestanden in openbare eigendom wordt gevoerd door het Agentschap voor Natuur en Bos, regio Netebronnen-Zuiderkempen.

Naar het voorbeeld van Breda, zijn er ook 2 sylvascopen aanwezig in Gerhagen: 

  • de sylvascoop 'light' van 0,5 hectare groot in een homogeen bosbestand van 70 jaar oude Corsicaanse den
  • de sylvascoop 'expert' van 1 hectare groot in een bosbestand van 90 jaar oude Grove den met een interessante onderetage van vooral Zomereik

Voor toekomstige training van bosbeheerders is er een app ontwikkeld om het blessen of schalmen virtueel te kunnen uitvoeren en meteen resultaat te kunnen zien en analyseren, de zgn. 'Blesapp'. Deze is raadpleegbaar via deze link(opent nieuw venster)

 

logo interreg