Lichtbehoefte van boomsoorten

In onderstaande tabel zie je een reeks boom- en struiksoorten, gerangschikt volgens schaduwtolerantie van hun zaailingen (naar Niinemets en Valladares, 2006). Hoe lager de schaduwtolerantiescore (STS), hoe minder de soort schaduw verdragen kan en dus een grotere de behoefte aan licht . STS=0 is geen tolerantie en STS=5 is maximale tolerantie. Soorten met een STS-score van 0 tot 2 eisen dus een grote hoeveelheid licht in het bos. Deze soorten hebben 1/4 of meer van het licht nodig dat er is in open veld. Vanaf een STS-score groter dan 4 is dit slechts 5% en minder van het lich dat je hebt in open veld. In deze donkere bossituaties kunnen enkel de echte schaduwboomsoorten groeien.

.

Tolerance to shade, drought, and waterlogging of temperate northern hemisphere trees and shrubs

Dit onderzoek bundelt van zo'n 800-tal boom- en struiksoorten over de gehele noordelijke hemisfeer hun tolerantie voor schaduw-, droogte- en nattestress. Dit geeft inzicht in onderlinge relaties (concurrentiekracht) tussen boomsoorten onderling.

Link