Tolerance to shade, drought, and waterlogging of temperate northern hemisphere trees and shrubs

Dit onderzoek bundelt van zo'n 800-tal boom- en struiksoorten over de gehele noordelijke hemisfeer hun tolerantie voor schaduw-, droogte- en nattestress. Dit geeft inzicht in onderlinge relaties (concurrentiekracht) tussen boomsoorten onderling. Verder zijn correlaties op te merken tussen de verschillende stressfactoren. Slechts weinig soorten zijn tolerant voor 2 stressfactoren tegelijk. Nog minder zijn het er voor de 3 stressfactoren samen.

In appendix A staat het overzicht van alle soorten met hun respectievelijke toleranties voor de verschillende factoren van stress.