Vochtbehoefte van boomsoorten

Water is zoals je wel weet essentieel voor de groei. Bossen kunnen periodes van droogte overbruggen door de bufferende werking van de vochtvoorraad in de bosbodem of door het sluiten van de huidmondjes in de bladeren. Bij langere droogtes kunnen bomen hun bladeren ook afwerpen om verdere verdamping en uitdroging te voorkomen. Hoe dan ook, droogteperiodes doen de groei afnemen doordat er minder fotosynthese kan plaatsvinden. Zeker bij jonge bomen met hun nog beperkte wortelgestel. In onderstaande tabel zie je een reeks boom- en struiksoorten, gerangschikt volgens tolerantie voor waterverzadiging van de bodem van hun zaailingen (naar Niinemets en Valladares, 2006). Hoe lager de vochttolerantiescore (VTS), hoe minder de soort een waterverzadigde bodem kan verdragen. VTS=0 is geen tolerantie en VTS=5 is maximale tolerantie. Zo merk je vlug de soorten op die heel natte situaties verdragen kunnen, zoals zachte berk en zwarte els. Wintereik heeft het ook graag wat droger dan zomereik. Grove den ten slotte kan zowel vrij natte als vrij droge situaties aan. Deze soort heeft dus een grote amplitude.

. (Yves Adams)

Tolerance to shade, drought, and waterlogging of temperate northern hemisphere trees and shrubs

Dit onderzoek bundelt van zo'n 800-tal boom- en struiksoorten over de gehele noordelijke hemisfeer hun tolerantie voor schaduw-, droogte- en nattestress. Dit geeft inzicht in onderlinge relaties (concurrentiekracht) tussen boomsoorten onderling.

Link