Wildbescherming of niet?

Reeën, wilde zwijnen, damherten, … het zijn maar enkele voorbeelden van veel voorkomend wild in onze streek. De aanwezigheid van wildfauna vormt op verschillende manieren een mogelijk gevaar voor een nieuwe aanplant of bosverjonging. Zeker wanneer de hoeveelheid wild in onevenwicht is met de oppervlakte van het gebied, moet je rekening houden met het risico op schade aan de bosverjonging.

Probeer in eerste instantie via een goed afschotplan te zorgen voor een populatie wildsoorten in evenwicht met de oppervlakte van het gebied. Is dit niet mogelijk? Er bestaan verschillende – doorgaans duurdere – technieken voor wildschadepreventie:

Voorbeeld: Wanneer het mannetjeshert met zijn gewei tegen jong, buigzaam boompje schuurt, ontstaat veegschade. (Vilda/Rollin Verlinde)

Verder naar:

logo interreg