Ongelijkvormig hooghout

Dik en dun naast elkaar

Definitie: 

In een ongelijkvormig hooghout komen jonge en volwassen bomen op korte afstand van elkaar voor. Hierdoor bestaat het bos uit verschillende etages: tussen het niveau van de bodem en dat van de hoogste boomtoppen is er overal wel ergens groen te vinden.