Behandeling van ongelijkvormige loofhoutbestanden

Deze vertaling van een Waalse tekst geeft aan bosbeheerders de essentie voor de teelt van kwaliteitsloofhout in ongelijkvormige bestanden. De nadruk ligt op de hamering in ongelijkvormig loofhout, met als voornaamste regels: behoud van een optimale voorraad, wegnemen van de aanwas bij de hamering, bevorderen van de menging en dunnen in de onderetage. Daarnaast komen ook andere belangrijke bosbouwkundige zaken aan bod, zoals doeldiameters per boomsoort en dikteklasse, grondvlak en goede redenen om bomen wel dan niet te kappen. De essentie van ongelijkvormig hooghout in 11 bladzijden!