Omvormingsbeheer van populierenbossen

Populierenbos in de Vlassenbroekse polder te Baasrode (Dendermonde)
Populier met onderetage van Zwarte els (Frederik Vaes)
In nattere elzenbossen maakt de dotterbloem vaak deel uit van de kruidlaag (Beiaardbos, Ronse).

Populierenbossen worden traditioneel zeer intensief beheerd, meestal met weinig aandacht voor de aanwezige natuurwaarden. Het is uiteraard mogelijk dat economische rentabiliteit kan samengaan met een hoge ecologische waarde. Maar de beheerder kan nog een stap verdergaan en de populierenbossen door een gericht beheer omvormen naar alluviale bossen (habitattypes 91E0).

De bovenstaande video geeft aan hoe zo'n bosomvorming wordt aangepakt.