Opbrengsttabellen

Definitie: 

Een opbrengsttabel of opbrengsttafel is een tabel die per boomsoort en per boniteitsklasse het bestandsvolume, de volume-aanwas en nog andere bestandsvariabelen voorspelt bij een bepaalde leeftijd. Dergelijke tabellen zijn bruikbaar voor homogene gelijkjarige bestanden. Ze zijn opgesteld op basis van voorbeeldbestanden in een gespecifieerd gebied met één boomsoort (monocultuur) die elke vijf jaar wordt behandeld volgens een matige of sterke dunningsintensiteit. Het geeft dus inzicht in aanwas en oogst van een bepaalde boomsoort, op een bepaalde groeiplaats en onder een bepaald beheer.