Veiligheid en welzijn op het werk

Je bent een ploegbaas die leiding geeft aan een groep arbeiders of je bent een arbeider die een beheerwerk gaat uitvoeren in een natuurgebied? Beiden hebben ze een ding gemeen: ze hebben belangrijke rechten, maar ook plichten en verantwoordelijkheden wat betreft veiligheid en gezondheid op de werkplaats. Deze rechten en plichten worden uitgebreid beschreven in de wetgeving de zogenaamde "Codex Welzijn op het Werk”. Uiteraard mag niet alleen voldoen aan de wetgeving de drijfveer zijn om arbeidsongevallen te voorkomen, denk maar aan het menselijk leed voor het slachtoffer of zijn omgeving en de mogelijke financiële schade die er ontstaan bij een ongeval. Welzijn op het werk wordt gedefinieerd als het geheel van factoren met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden waarin het werk wordt uitgevoerd en is gebaseerd op de volgende “welzijns” domeinen:
Veiligheidspictogrammen heggenschaar (Bert Geeraerts, inverde)
  • Veiligheid op het werk: omvat alles rond arbeidsveiligheid zoals machines, opleidingen, werkwijzen, ...
  • Bescherming van de gezondheid van de werknemer: medisch onderzoek, ehbo
  • Psychosociale aspecten van het werk: werkdruk, stress, pesten op het werk
  • Ergonomie: heffen en tillen, werkplaatsen en werkmethode aangepast aan de mens
  • Arbeidshygiëne: orde, netheid van de werkplaatsen, sanitaire voorzieningen
  • Verfraaiing van de werkplaatsen: aangename werkomgeving
  • Leefmilieu: verlichting, verluchting, ...