Trichomoniase

Duivenziekte

Definitie: 

Trichomoniase is een infectieziekte bij vogels die wordt veroorzaakt door Trichomonas gallinae, een eencellige parasiet en flagellaat behorende tot de protozoa.