Ziekte van Aujeszky

Virusziekte bij varkens

Definitie: 

De ziekte van Aujeszky of Pseudorabiës is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door het suid herpesvirus type 1. Het is zeer besmettelijk bij varkens en dus ook bij in het wild levende everzwijnen. De mens is niet gevoelig voor dit virus.