Genotype

Genetische informatie

Definitie: 

De term genotype verwijst naar de genetische informatie van een organisme die is opgeslagen in het DNA. Het genotype is het basisplan van de biologische processen die bepalen hoe een organisme eruit ziet en functioneert. Hoe een organisme er uiteindelijk werkelijk uitziet hangt ook van bijvoorbeeld omgevingsfactoren af en wordt het fenoytype genoemd.