Anafylactische shock - Anafylaxie

Hevige allergische reactie

Definitie: 

Anafylaxie is een ernstige allergische reactie waarbij het hele lichaam betrokken is. Bij niet behandeling of verkeerde behandeling kan deze reactie levensbedreigend zijn. Deze reactie is in het natuurbeheer vooral gekend van wespensteken. Sommige mensen zijn allergisch aan wespen- en bijengif. Ze reageren dan ook overmatig door bijvoorbeeld huiduitslag, moeilijke ademhaling en misselijkheid. Toedienen van adrenaline is daarbij aangewezen.