Roetschors

Longinfectie door schimmelsporen

Definitie: 

De roetschorsziekte wordt veroorzaakt door de roetschorsschimmel. Ze dankt haar naam aan de bruin-zwarte sporenlaag die tevoorschijn komt nadat de schors van besmette bomen opengebarsten is. Roetschorsziekte komt in Europa hoofdzakelijk voor op gewone esdoorn.

De massale hoeveelheden sporen die onder de schors van afgestorven bomen gevormd worden, kunnen bij langdurige en/of intensieve blootstelling gezondheidsrisico’s voor de mens inhouden. Symptomen zijn benauwdheid, hoesten, koorts en algemene malaise. Deze gezondheidsrisico’s zij vooral relevant voor personen die in intensief contact komen met hoge concentraties sporen, zoals bos- en groenarbeiders, die door roetschorsschimmel besmette bomen verwerken.