Last minute risicoanalyse (LMRA)

Bezint eer ge begint!

Definitie: 

De last minute risicoanalyse doe je altijd vooraleer je werken aanvat. Je kijkt na of je over de geschikte materialen beschikt, de juiste persoonlijke beschermingmiddelen draagt, een veilige werkzone hebt ... Vergeet zeker ook niet om een noodprocedure te voorzien mocht het toch mislopen? Als hulpmiddel hebben we hiervoor een handig formulier gemaakt. Download hier het algemeen last minute risicoanalyseformulier.