Veilig werken langs wegen

Een heleboel wegen lopen door natuur- en groengebieden, onverharde wegen maar ook openbare wegen die uitgerust zijn voor gemotoriseerd verkeer. Soms moet er langs en op deze wegen worden gewerkt. Bijvoorbeeld als er bermen gemaaid dienen te worden, bij het opruimen van een boom die op een weg is gevallen na een storm of bij het verzamelen van zwerfvuil.

Voertuig met signalisatieaanhangwagen (ANB, Eddy Hubrechts)

Op deze pagina geven we praktische informatie over hoe je veilig op of langs wegen kan werken. Met enkele interactieve animaties en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk leren we je veiliger werken.

Mag ik op of langs een weg werken?

Vooraleer je op een weg gaat werken moet je eerst toelating vragen. Voor niet autosnelwegen doe je dit bij de gemeente: dienst mobiliteit of openbare werken, of bij de plaatselijke politie. Om zeker te zijn of er voor jouw activiteit/werk een vergunning voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie of een vergunning voor het in bezit nemen van de openbare weg nodig is, vraag je dit best altijd na. Doe je dit niet en begin je zonder geldige vergunning te werken, dan kan dit zware gevolgen hebben en je een fixe boete opleveren. Bovendien ben je aansprakelijk als er ongelukken gebeuren, zoals wanneer bv. een fietser tegen je werkzone zou botsten en hierbij lichamelijke of materiële schade zou oplopen.
Indeling wegenwerken (Inverde, Bert Geeraerts)

Elke weg zijn bouwpakket

Elke weg kan in een categorie ingedeeld worden en per categorie zijn er onderverdelingen naargelang de duur van de werken, hoeveel hinder ze veroorzaken, de maximale snelheid van het verkeer ... (zie schema onder) ook voor de autosnelwegen bestaat er een soortgelijke indeling. Je moet dus goed weten onder welke categorie jouw werkzaamheden op de weg vallen.

Werfsignalisatie op niet autosnelwegen

Dit document bestaat uit signalisatieschema's ingedeeld in verschillende categorieën: aangepast aan de snelheid van het verkeer, duur van de werken, veel of weinig verkeershinder , plaats waar de werken worden uitgevoerd, mobiele werken... .

Veiligheidsinstructiekaart: veilig werken langs wegen

Zoek je een afdrukbare versie van een instructiekaart over het thema veilig werken langs wegen klik hier. Ben je op zoek naar veiligheidsinstructiekaarten voor een ander werktuig of machine? Kijk dan eens op de pagina veiligheidsinstructiekaarten.