Trichinellose

Parasiet die de mens kan oplopen via het eten van varkensvlees

Definitie: 

Trichinellose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door Trichinella. Trichinella is een rondworm die kan voorkomen bij de meeste dierensoorten, waaronder ook de mens.