Infiltratie

Regen dringt in de bodem

Definitie: 

Infiltratie is de indringing van neerslagwater in de bodem. De zone waarbij neerslag in de bodem dringt is het infiltratiegebied. Dit in tegenstelling tot kwelgebied, waar water terug naar boven komt.