Schaduwgras

Poa nemoralis

Habitat: 

Schaduwgras is, anders dan wat de naam laat vermoeden, een halfschaduwplant van voornamelijk lichte loofbossen, bosranden, boswegen, hagen en houtkanten. Op te donkere standplaatsen kwijnt de soort weg. Dit gras groeit voornamelijk op vochthoudende, maar niet natte, matig zure tot neutrale, en matig voedselrijke bodems. Het maakt niet veel uit of de grond zandig, lemig of stenig is: enkel gronden met een te hoge kleifractie worden gemeden. Klassieke standplaatsen zijn licht hellende situaties, waar zich niet te veel bladeren kunnen ophopen en het regenwater de voedingsstoffen uitspoelt. Voorbeelden daarvan zijn licht beschaduwde beekoevers in bossen, met bomen beplante holle wegen of bos- en houtwallen. Ook op kleinere open plekken in vooral matig voedselrijk, eerder schraal begroeid oud bos, kan schaduwgras in overvloed voorkomen. In boomrijke landgoederen wordt de soort soms zelfs op muren gevonden. Op buitenplaatsen en in parkbossen wordt ze nu en dan als siergras uitgezaaid, bijvoorbeeld bij de aanleg van schaduwrijke gazons. Schaduwgras verdwijnt evenwel bij veelvuldig maaien.