Schorre (da)

BWK-codes: 
da

Beschrijving: 

Deze karteringseenheid omvat zowel buitendijkse schorrenvegetaties als binnendijkse zilte vegetaties. Buitendijkse schorren komen voor op standplaatsen die overstromen met zout tot brak water. Ze ontstaan door geleidelijke opslibbing van onbegroeid slik. Eens een bepaalde hoogte en stabiliteit bereikt, vestigt zich een pioniersvegetatie, wat de accumulatie van sediment versnelt.

heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort