Zeevetmuur

Sagina maritima

Habitat: 

Zeevetmuur is kenmerkend voor vrij open vegetaties met een sterke zoet-zout- en nat-drooggradiënt (WEEDA et al. 2003). De natuurlijke standplaats van de soort wordt gevormd door de bovenranden van strandvlaktes en kwelders. Tegenwoordig is ze aan de kust vooral aan te treffen tussen de voegen van de beschoeiing van zeedijken, of onder bankjes en langs muren bovenop die zeedijken. In het binnenland staat de soort dikwijls op standplaatsen vergelijkbaar met die van tengere vetmuur, maar in een lagere, vochtigere zone.