Laksteeltje

Catapodium marinum

Habitat: 

In het buitenland wordt laksteeltje beschreven van droge locaties nabij de zee: klifkusten, rotsspleten, zandduinen en gestabiliseerde kiezelstranden. Daarbuiten wordt de soort ook steeds frequenter gevonden op kunstmatige plaatsen, zoals voetpaden en muurtjes (PRESTON et al. 2002). In Vlaanderen en Nederland staat laksteeltje in droge tot vochtige, brakke pioniersmilieus. In Vlaanderen betreft het zowel artificiële milieus (zoals wegranden en parkeerplaatsen langs drukke wegen in het duingebied) als iets meer natuurlijke milieus (zoals randen van paadjes op de overgang van zilte schorren naar pioniersduintjes) (ZWAENEPOEL et al. 1994).