Soortbeheer

Specifiek beheer voor soorten
Soortbeheer watervleermuis

Naast het beheer van biotopen is het gericht beheer van soorten of soortgroepen belangrijk in natuurbeheer. Dit kan door in het regulier beheer dat vaak gericht is op vegetaties aandacht te hebben voor specifieke eisen van soortgroepen of individuele soorten.