Gevlekte ringslang

Natrix helvetica

Beschrijving: 

De Gevlekte ringslang is een soort van moerassen. Ze zwemt goed en jaagt er op amfibieën. Net als de meeste reptielen is ze dagactief. Van de twee andere inheemse slangensoorten, Adder en Gladde slang, onderscheidt ze zich door de twee duidelijke gele en zwarte vlekken achter de kop en de ronde pupillen. Deze soort wordt ongeveer een meter lang.

Beheer: 

Deze slang legt haar eitjes in composterende hopen plantaardig materiaal, de warmte die hierbij vrijkomt broedt de eieren uit. Dit kunnen natuurlijke, aangespoelde hopen materiaal zijn, maar uiteraard zijn het meestal composthopen of resthopen van beheermateriaal, zoals riet. Broeihopen zijn van groot belang voor de voortplanting van ringslangen. In gebieden waar deze soort voorkomt, kan je dus extra broedhopen aanleggen. Kies daarvoor een zonnige ligging met beschutting in de vorm van bosranden, houtkanten, heggen of dichte ruigtevegetaties. Het opzetten van een broedhoop kan tot eind april. Zie ook bijgaande publicatie.