Eikenprocessierups

Thaumetopoea processionea

Beschrijving: 

Rups van de nachtvlinder Thaumetopoea processionea. Met uitzondering van jonge rupsen, die eerder oranjeachtig van kleur zijn, zijn eikenprocessierupsen grijsgrauw, met bleke flanken en lange haren. De microscopisch kleine brandharen zijn niet zichtbaar met het blote oog. Overdag verzamelen ze in grote groepen op alleenstaande of zonbeschenen eiken in zogenaamde spinselnesten. Enkel 's nachts verlaten ze het nest om in een lange kolonne (processie) eikenbladeren te eten.

De brandharen van eikenprocessierups hebben weerhaken en zijn zeer irriterend. Elke rups kan er tot 700.000 hebben. Deze haren worden afgestoten bij verstoring. Daarnaast kunnen de oude vervellingshuidjes van de rupsen ook nog veel brandharen verliezen, tot jaren later.

Beheer: 

Gezonde bomen ondervinden slechts beperkte hinder van een eenmalige vraat omdat de rupsen enkel het blad eten en de knoppen niet beschadigen. Hierdoor kunnen de bomen datzelfde seizoen of het volgende jaar nog bladeren vormen en is er slechts een beperkte inpact op de conditie. Wel kunnen de eiken op termijn verzwakt worden door herhaalde vraat (binnen hetzelfde jaar door verschillende insectensoorten, of door vraat in opeenvolgende jaren), waardoor ze ook vatbaarder worden voor ziekten, schimmels en andere insecten.

De overlast echter wordt voornamelijk veroorzaakt door de brandharen van deze rupsen die bij mensen en dieren bij aanraking tot zeer ernstige hinder kunnen leiden. De belangrijkste effecten zijn vooral jeuk en huiduitslag of irritaties aan ogen of luchtwegen. Als de brandharen in je ogen terecht komen, kan er binnen enkele uren een rode, pijnlijke, jeukende zwelling of irritatie ontstaan. Als je de brandharen inademt, kan dit leiden tot irritaties en ontstekingen van het slijmvlies van je neus, keel en luchtwegen. Soms kan je ook last hebben van duizeligheid, misselijkheid, koorts en braken. Door deze overlast kan een gerichte bestrijding noodzakelijk zijn op plaatsen waar veel mensen komen. In eerste instantie is het echter belangrijk contact met de rupsen en nesten te vermijden! Voor meer informatie over wat te doen bij gezondheidsklachten verwijzen we naar de website 'gezondheid en milieu'.