Wetenschappelijk onderzoek naar vleermuizen

Diverse manieren van onderzoek naar vleermuizenpopulaties

  • Belang van overwinteringsplaatsen voor vleermuizen
  • Onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen op (kerk)zolders
  • Inventarisaties van jacht- en verbindingsgebieden van vleermuizen
  • Onderzoek naar trekbewegingen van vleermuizen in het voor- en najaar
  • Voorkomen van vleermuizen in bossen
  • Onderzoek naar voedselpatronen van vleermuizen
  • Onderzoek naar zoönosen en parasieten van vleermuizen
  • Trends van vleermuizenpopulaties via transecten
  • Impact van windturbines op vleermuizen
  • Tellingen van in- en uitvliegende vleermuizen bij gebouwen