Vleermuizen in je woning

Waar ?

In alle holle ruimtes die via een kleine opening toegankelijk zijn, kunnen vleermuizen leven. Een opening van 2,5 x 1 cm volstaat. Vleermuizen kunnen zich verschuilen in spleten tussen dakpannen en de muur, achter overhangende loodslabben van een dak, in spouwmuren of onder vensterbanken en leien. Soms ook in rolluikkasten, achter vensterluiken of tussen het dakgebinte.

Een (t)huis voor vleermuizen

Een rondvliegende vleermuis in je huiskamer is wel even schrikken, maar gevaar is er niet. Zet de ramen ‘s avonds open en ze vinden gemakkelijk de weg terug naar buiten. Dit en andere tips lees je in deze brochure.

Technische Fiche: Vleermuizen in huizen, biodiversiteit in jouw gemeente

Verschillende soorten vleermuizen bewonen gebouwen. Deze gebouwen kunnen verschillende functies bekleden, van kortstondige rustplaats tot kraamkolonie en overwinteringsplaats. De geschiktheid van een gebouw hangt af van verschillende factoren.

Soorten?

De meest voorkomende soorten in of om huizen zijn: Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus/pygmeus) Laatvlieger (Eptesicus serotinus) Gewone Grootoor (Plecotus auritus) Baardvleermuizen (Myotis mystacinus/brandtii) Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) Meervleermuis (Myotis dasycneme) Tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus)

Klachten?

De aanwezigheid van vleermuizen wordt vastgesteld. De meeste problemen met vleermuizen stellen zich met de uitwerpselen, geurhinder, lawaaihinder, ongewenst afgaan van het alarm en mythes en bijgeloof.

Aanwezigheid van vleermuizen

Vleermuizen worden vastgesteld (rondvliegend) in de woning. Vleermuizen worden vastgesteld als ze uitvliegen. Men heeft een gewonde vleermuis gevonden.

Overlast van uitwerpselen

Op vensterbanken, voordeuren,… worden uitwerpselen gevonden. Vleermuiskeutels zijn erg droog (vleermuizen eten enkel insecten). Ze veroorzaken geen geurhinder, tenzij in vochtige ruimtes. De vleermuizenkeutels zijn uitstekende meststoffen. Urine van vleermuizen kan oxydatieplekken geven op marmer, koper en geverniste planken. Oplossing: Het aanbrengen van een mestplankje kan een oplossing zijn. Het mestplankje kan regelmatig proper gemaakt worden. De uitwerpselen zijn zeer geschikt voor in de tuin, best kan men ze oplossen in water.
vleermuisuitwerpselen bij een grote kolonie

Geurhinder

Geurhinder komt zelden voor. In slecht geïsoleerde woningen waar vaak de toegankelijke ruimtes voor vleermuizen vochtig zijn, kunnen de uitwerpselen voor geurhinder zorgen. Bij het afsluiten van in- en uitvliegopeningen kunnen vleermuizen achterblijven in de afgesloten holtes. Dode vleermuizen kunnen beginnen rotten en geven geurhinder.

Lawaaihinder

Dit probleem stelt zich meestal in prefab-woningen, met binnenmuren uit hout, gipskartonplaten of MDF panelen. Doordat de wanden zo dun zijn kan je vleermuizen horen voortkruipen of kan je het piepen van de jongen horen. Het gaat om vrij zachte geluiden die meestal niet storen en in het grootste deel van de gevallen zelfs niet hoorbaar zijn. Oplossing: De enige oplossing voor lawaaihinder is wachten tot de kolonie aan de trek begint, begin augustus.

Probleem alarm

Binnenvliegende vleermuizen die het alarm van bedrijven doen afgaan is een probleem dat maar zelden voorkomt. In het verleden zijn er meldingen geweest van banken, kerken en bedrijven. Oplossing: Je gaat best eerst na of de vleermuis nog binnen is. Als je een licht laat branden zullen vleermuizen niet geneigd zijn om naar binnen te vliegen. Sluit alle ramen en deuren.

Probleem bijgeloof en gebrek aan kennis

Het geloof in wilde en griezelige verhalen is het meest voorkomende probleem. Vleermuizen zijn door hun verborgen levenswijze minder gekend bij het grote publiek. Daardoor leven oude legendes en verhalen nog steeds verder. Dat vleermuizen vies zijn, een pest zijn, knagen aan materiaal en ziektes overbrengen zijn veel voorkomende vooroordelen. Oplossing: Een luisterend oor en een goede uitleg over vleermuizen zijn meestal genoeg om deze vooroordelen de wereld uit te helpen. Als dit niet volstaat kan een folder bezorgd worden of in het slechtste geval, bij een fobie, wordt langsgegaan bij de mensen thuis.
Grijze grootoorvleermuis op een zolder (Vilda/Rollin Verlinde) (Vilda/Rollin Verlinde)

Is er een toename van de kolonie?

De jaarlijkse toename van een kolonie is minder dan 10%! De gemiddelde koloniegrootte van de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) in België is 32 individuen. Een enkele van 300 exemplaren werd ooit waargenomen. De gemiddelde koloniegrootte in het Verenigd Koninkrijk is 50 individuen. Voor de grootoorvleermuis (Plecotus auritus) bestaat de gemiddelde kolonie uit: 20 – 30 dieren.

Hoe moeten we de vleermuizen verwijderen ?

1/ Er is geen snelle manier. 2/ Mottenballen en/of pesticiden zijn niet effectief. 3/ Elektronische toestellen zouden geen effect hebben. 4/ Kan bijkomende problemen opleveren. 5/ Om ze weg te vangen heeft men een vergunning nodig !

Hoe kan ik de openingen afsluiten ?

1/ Enkel tussen 30 september en 1 mei. 2/ Enkel de uitvliegopeningen afsluiten in voor - en najaar op warme avonden. 3/ Steeds alle uitvliegopeningen vastleggen. 4/ 1ste avond na laatste uitvliegende vleermuis afsluiten met een prop. 5/ Volgende avond terug open maken. 6/ Vergeet nooit te vermelden dat luchtcirculatie in een woning noodzakelijk is.

Wat met invasies?

Invasies komen voor tussen eind juli en eind augustus. Het gaat zowel om grote als om kleine groepen. De vleermuizen vertrekken meestal de volgende dagen via de weg dat ze binnen gekomen zijn.