Winterverblijven voor vleermuizen

Inleiding

Vleermuizen brengen slapend de winter door. Daarvoor zoeken ze plekjes waar het rustig is, waar het koel is maar niet vriest en waar de luchtvochtigheid hoger is dan 90%. Forten, mergelgroeves, kelders en bunkers komen in aanmerking. Door de specifieke eisen is soms een bijkomend beheer of inrichtingswerken noodzakelijk. Vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn zeer goed beschermd in onze wetgeving. Dit biedt unieke mogelijkheden om concrete beschermingsmaatregelen uit te werken en toe te passen. Deze maatregelen dienen te leiden tot de creatie van een ideaal klimaat voor overwinterende vleermuizen. Dat dit in de meest uiteenlopende verblijfplaatsen kan, hopen we aan te tonen bij de uitwerking van deze fiches over winterverblijfplaatsen. Elk individuele winterverblijfplaats vraagt echter om een geïndividualiseerde aanpak en advies is dan ook mogelijk en wenselijk.

Vleermuizen in de winter

De winter is voor vleermuizen één van de meest cruciale periodes in het jaar. Ze houden dan een winterslaap en moeten als het ware de omgeving “ondergaan”. Door deze passieve houding zijn vleermuizen tijdens de winter niet in staat om snel te reageren op veranderende omstandigheden en zijn ze uiterst kwetsbaar. Ze stellen dan ook hele hoge eisen aan hun winterverblijfplaatsen. De belangrijkste voorwaarden om een kwaliteitsvol winterverblijf te hebben, zijn: een optimale temperatuur, een hoge luchtvochtigheid, schuilplaatsen en rust.

Winterslaapplaatsen van vleermuizen

Deze publicatie beschrijft de bouw van een overwinteringsverblijfplaats voor vleermuizen in Nederland. (Dit jaar zijn daar jaar 11 grootoren, 3 franjestaarten en1 baardvleermuis aangetroffen, mond med auteur). De auteurs geven tips voor de aanleg van dergelijke verblijven.