Winterslaapplaatsen van vleermuizen

Deze publicatie beschrijft de bouw van een overwinteringsverblijfplaats voor vleermuizen in Nederland. (Dit jaar zijn daar jaar 11 grootoren, 3 franjestaarten en1 baardvleermuis aangetroffen, mond med auteur). De auteurs geven tips voor de aanleg van dergelijke verblijven.