Paarbladig fonteinkruid

Groenlandia densa

Habitat: 

Paarbladig fonteinkruid is een plant van zowel stilstaand als sterk stromend, zoet, helder, basisch, voedsel- en vaak ook erg kalkrijk water. Meestal groeit de soort op een minerale bodem. Ze wordt zowel in grote wingaten als kleine veedrinkpoelen aangetroffen. In Vlaanderen komt ze eerder occasioneel voor in stromend water (zie bv. MOLENAAR & SYMONS 2000). Soms wordt melding gemaakt van een voorkeur voor een gelijkmatige watertemperatuur om het voorkomen in verband met kwel of stroming te verklaren. Ammoniak wordt volgens sommige bronnen niet goed verdragen.