Draadrus

Juncus filiformis

Draadrus is een lage tot middelhoge, gras- tot geelgroene, in de loop van het winterhalfjaar vaak oranje verkleurende plant, die omstreeks het begin van de zomer bloeit.  Meestal staan niet meer dan tien bloemen bijeen in een kleine maar vrij losse, weinig of niet vertakte bloeiwijze.
Draadrus groeit op min of meer zure, kalkarme tot kalkloze, 's winters drassige of onder water staande, 's zomers hoogstens oppervlakkig uitdrogende, zandig-humeuze tot zandig-venige, eventueel kleiig-venige grond. Kenmerkend voor zijn standplaats is de gelaagdheid die het bodemvocht vertoont: de ondergrond bevat min of meer voedselrijk water; de bovengrond waarin de plant wortelt, staat echter meer onder invloed van regenwater dan van grondwater.