Soortenarm permanent cultuurgrasland (hp)

BWK-codes: 
hp*

Beschrijving: 

Het betreft soortenarme, productiegraslanden met een permanent karakter. Ze zijn in landbouwgebruik en worden vooral gebruikt voor beweiding en, in mindere mate, als hooiland. Naast een aantal grassoorten zijn hooguit een beperkt aantal algemene kruiden aanwezig.

heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort