HELVEX LIFE Project

Doelgroep en doelstelling:

Het project dat hier uitgelicht wordt ligt in een gebied dat al lang bekend staat als een “aards paradijs” en geniet al lang enige vorm van bescherming. Internationaal werd de Kalmthoutse Heide in 1984 opgenomen in het kader van de Ramsar-conventie, een internationale overeenkomst om belangrijke watergebieden te beschermen voor watervogels; ondermeer de Regenwulp.
Op Europees vlak werd het gebied in 1988 opgenomen Speciale BeschermingsZone van de Vogelrichtlijn (SBZ-V) en later in 1996 werd het gebied toegevoegd aan de lijst van Habitatrichtlijnengebieden (SBZ-H). Zo werd de waarde van het gebied internationaal erkend en opgenomen in het grootste natuurnetwerk ter wereld: het Natura2000-netwerk.

Met het Europese LIFE project HELVEX slaan het BENEGO/Grenspark De Zoom en partners aan beide landsgrenzen (Natuurpunt, BE, Agentschap voor Natuur & Bos (ANB, BE) en Natuurmonumenten, NL) de handen in elkaar om de natuurwaarden te vergroten en de Natura2000-doelstellingen te halen.