Dodaars

Tachybaptus ruficollis

Beschrijving: 

Leefgebied en trend

De huidige meetnetten (ABV en BBV) laten ons niet toe een betrouwbare, recente populatieschatting voor Vlaanderen te maken. Cijfers uit de buurlanden wijzen echter op een verdere toename (Nederland) of gemiddeld tenminste een stabilisering van de aantallen (Europa). Het areaal lijkt ook in Vlaanderen weinig of niet te veranderen in vergelijking met de periode 2000- 2002 toen Dodaars werd genoteerd in ca. 40% van de atlashokken. Net zoals Geoorde Fuut profiteert ook Dodaars opvallend van de aanleg van nieuwe natuurgebieden zoals bv. het gecontroleerde overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (toename van 4 tot ca. 15 paren) en de nieuwe natuur in de Waaslandhaven (toename van 20 tot ca. 65 paren). Waar Geoorde Fuut de zandgronden meer en meer links laat liggen, blijkt dat vooralsnog niet op te gaan voor Dodaars. Zowel in de Limburgse als Antwerpse Kempen doet de soort het goed en blijven de aantallen op peil of nemen ze licht toe. Droge jaren als 2018 en 2019 kunnen echter –vooral op de zandgronden waar vele vennen kwamen droog te staan- fors negatief uitpakken wat broedsucces betreft. De nieuwe vogelatlas en de verdere implementatie van de clustermodule per regio zal ons in de toekomst meer nauwkeurige Vlaamse cijfers en trends voor deze soort opleveren.