Ramsar-conventie

Bescherming van waterrijke gebieden

Definitie: 

De Ramsar-conventie, ook wel de conventie over waterrijke gebieden genoemd, is een internationale overeenkomst daterend van 1971 die tot doel heeft het behoud en het oordeelkundig gebruik van alle watergebieden te bewerkstelligen door middel van plaatselijke, regionale en nationale acties en internationale samenwerking, als bijdrage tot het tot stand komen van een duurzame ontwikkeling in de gehele wereld. Met oordeelkundig gebruik wordt de duurzame benutting van het watergebied bedoeld waarbij het natuurlijke karakter en de eigenschappen van het ecosysteem behouden blijven of hersteld worden.